Vår miljöpolicy

Finnhamns ambition är att driva en verksamhet där miljön alltid står i fokus. Detta ser vi dels som en skyldighet, och dels som en möjlighet med vårt unika läge med närheten till naturen. Vi ska ständigt arbeta med att utveckla vårt miljöinriktade arbete, genom information till både personal och gäster.

Finnhamn skall bli en ö där resurshållning, kretsloppstänkande och bärkraftig utveckling är grundläggande inslag. Varje medarbetare skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Med vårt miljöinriktade arbete vill vi:

  • Minska vår energi- och vattenförbrukning
  • Till så stor grad som möjligt använda oss av lokal ekologiska leverantörer
  • Påverka samarbetspartners och leverantörer

 Vi är anslutna till Green Key.